Nasza firma przestrzega obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska. Zwracamy szczególną uwagę na wymogi ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dla zapewnienia selektywnego zbierania odpadów z urządzeń elektrycznych, elektronicznych  oraz baterii i akumulatorów  niezbędne jest funkcjonowanie odpowiednich systemów zbierania.

Tak więc posiadacz takiego zużytego sprzętu  ma możliwość oddania go do firmy sprzedającej te urządzenia lub firmy zbierającej, która ma umowę z producentem. Oddanie i dalsze przetworzenie odpadu jest bezpłatne ale należy pamiętać, że koszt dostarczenia leży po stronie użytkownika sprzętu.

Warto również pamiętać, że  posiadacz w/w sprzętu jest zobligowany do selektywnego zbierania odpadów elektrycznych, elektronicznych oraz baterii i akumulatorów, i jest to wymóg ustawowy. Za wyrzucanie w/w sprzętu razem z innymi odpadami komunalnymi grozi dotkliwa kara.

Połączenie wymienionych systemów zbierania z metodologią selekcji pozwala na zbieranie odpadów z zużytych urządzeń elektronicznych oraz baterii i akumulatorów umożliwiające łatwą dalszą obróbkę tych odpadów tj. przetwarzanie, recykling, odzysk.

Użytkownicy sprzętu elektronicznego, jako pierwsi w łańcuchu tworzenia odpadów, poprzez swoją świadomość i postawę praktycznie decydują o dalszym losie odpadów a co za tym idzie o ich wpływie na zdrowie ludzi i środowisko. Dlatego też powinni pamiętać i przestrzegać narzuconych na nich obowiązków wynikających z ustawy czyli pod żadnym pozorem nie umieszczać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami i obowiązkowo oddać zużyty sprzęt elektroniczny (zwłaszcza domowego użytku)  zbierającemu zużyty sprzęt.

 
 
 
 
YouTube